Bilder fra Voll Arkitekter sin fagdag

Tirsdag 26.10 holdte Voll Arkitekter en fagdag for alle ansatte. Dagen startet med diverse faglige temaer som ble presentert og diskutert, før vi etter lunsj fortsatte dagen med en busstur  til noen av våre pågående og sist ferdigstilte prosjekter. Vi besøkte blant annet Campus 360 i Elgeseter gate, kontorbygget Trondheimsporten 2 på sluppen, studentboligene i Nardobakken og til slutt leilighetsprosjektet Perspektiv Steinan. Dagen ble avsluttet med felles middag på Laderjarlen.

Studenthyblene i Campus 360 sett fra Elgeseter gate

Inngangsparti og felles lounge på Campus 360

Lesesalen på Campus 360

Sinusplatene under montering på Trondheimsporten 2

Atriet med kantine og møterom

Rolf og Rasmus tester bordtennis på Nardobakken

Fellesarealene til studentene i Nardobakken har blant annet eget spillrom

Lounge på Nardobakken

Flotte lamper og akustiske plater i taket på lesesalen

Knæsje farger i hovedtrapperommet.

Mellom husene på Perspektiv Steinan

Fasadedetaljer Perspektiv Steinan