CTBUH bekrefter Mjøstårnets status som verdens høyeste trehus

The Counsil on Tall Buildings and Urban Habitat (CTBUH) har verifisert ferdigstillelsen av Mjøstårnet og bekreftet byggets status som verdens høyeste trehus med sine 85,4 meter.

 

Denne nyheten faller sammen med endringene av CTBUH sine høydekriterier, (de offisielle retningslinjene som høye bygninger måles etter) til nå å anerkjenne også tømmer som bærende strukturelt system. I de reviderte kriteriene blir definisjonen av et trehus satt til å måtte oppfølge følgende kriterier: Både horisontale og vertikale konstruksjonselementer, samt dekkene må være konstruert av tømmer. Konstruksjonen kan bruke materiale av ikke tømmer på lokale steder, eller for eksempel betongdekker som hviler på trekonstruksjoner, så lenge disse har en konstruktiv avstivende funksjon.

 

Les mer om dette i pressemeldingen fra CTBUH