DETALJREGULERING AV VALÅSMYRA 19, GNR/BNR 13/70, 13/60 M.FL /TRONDHEIM KOMMUNE

Iht. Plan- og bygningsloven § 12-8 varsles utvidelse av planområde for detaljregulering av Valåsmyra 19 m.fl. Opprinnelig varsel om planoppstart ble utsendt 22/2 2022. Grunnen til planutvidelsen å legge til rette for trygg skoleveg. Det er tatt med ekstra areal for å være sikker på der der plass til trafikkløsningene og planområdet kan bli redusert til planinnsending når endelig forslag til infrastruktur foreligger.

 

1_Planinitiativ 2021.09.25 4_2021013 Valsåsmyra referat fra oppstartsmøte

4_2021013 Valsåsmyra referat fra oppstartsmøte

5_Referat Regionalt planforum 8.juni22

A12 Planavgrensning varsel om oppstart 04.07.2022_2