Eiendomsprisen 2023 gikk til Holtermannsveien 2

Eiendomskonferansen 2023, er Midt-Norges største konferanse for næringseiendom og arrangeres av Næringsforeningen i Trondheimsregionen, Danske Bank og Norion Næringsmegling. Prisen for årets næringsbygg gikk til Holtermannsveien 2.

Voll Arkitekter er stolte av å ha bistått med detaljprosjektering og oppfølging på byggeplass av dette flotte kontorbygget. Byggetrinn 2 består av 3 bygninger og et mellombygg, samt felles kjeller for byggetrinn 2 og 3.

Vi benytter anledningen til å gratulere byggherre, Entra, med prosjektet og takker for et godt samarbeid.