Norwegian Tech Awards 2018

Mjøstårnet har vunnet pris på årets Norwegian Tech Awards 2018. Mjøstårnet vant i kategorien «building and construction», som ble delt ut for første gang i år.

Det var ikke enkeltpersoner eller -selskaper som vant byggprisen, men prosjektet Mjøstårnet. Begrunnelsen er at det ikke er én løsning eller ett selskap som har gjort verdensrekorden mulig, men samvirket mellom de største aktørene. I dette samvirket er Hent totalentreprenør, Voll er arkitekter, Sweco er tekniske rådgivere og Moelven Limtre er total underentreprenør. I juryens begrunnelse ble det lagt vekt på de klimavennlige og konstruksjons-tekniske løsningene som Mjøstårnet representerer. At bygget setter en verdensrekord, gjør at løsningene får stor oppmerksomhet.

Mjøstårnet er vårt første tre bygg som virkelig utnytter treets potensiale som konstruksjonsmateriale til det fulle. Vi  i Voll Arkitekter synes det er spennende å se at bruken av tre i bygge industrien har fått en ny renessanse med tanke på de siste årenes veldige fokus på miljøvennlige løsninger. Byggingen av Mjøstårnet har hatt sine utfordringer, men dyktige konsulenter på alle fagfelt har sammen med Voll Arkitekter vært med å gjøre dette mulig. Mjøstårnet er ikke fasiten på hvordan et høyt trehus skal se ut, men det viser at det er mulig med høy hus i tre og vi håper med dette prosjektet at vi kan være med på å inspirere andre til å følge etter.  Vi er stolte av å bidra med et prosjekt som sprenger grenser for hva som er mulig å bygge i tre og samtidig være med på å utvikle et mer klimavennlig bygg for fremtiden. Vi har alle at ansvar for å velge klimavennlige løsninger dette det er mulig.