RISSA KOMMUNE – Rammesøknad Kvithyll næringsområde nabovarsel for fylling

På vegne av Vikingbase AS er det sendt ut nabovarsel i forbindelse med rammesøknad for fylling på land og i sjø for utvikling av Vikingbase næringspark nord for Fosen Yard og havnen.

Tiltaket omfatter ytterligere fylling på eksisterende fylling samt fylling i sjø i henhold til godkjent reguleringsplan.

Fylling er planlagt med en høyde på omtrent kote +4m iht NN2000. Norconsult har foretatt geoteknisk vurdering og konkludert med at fylling kan utføres slik den er planlagt på en forsvarlig måte.

Nabovarsel er sendt ut med brev datert 16.11.2018 og omfatter søknad om fyllingsarbeidet til kommunen som omfatter fylling på land og i sjø samt plastring av fyllingsfronter mot sjøen med stor stein.

Det er anledning til å komme med innsigelser / kommentarer til tiltaket innen 14 dager etter at nabovarsel er sent. Skulle noe være uklart eller ønsker de ytterligere opplysninger vennligst kontakt undertegnede.

Eventuelle innsigelser eller spørsmål sendes til:

Voll arkitekter AS

Verftsgata 4

7052 Trondheim

Eller på mail:

kim@vollark.no

 

Utlagt dokumenter kan lastes ned fra link under:

Planbestemmelser

Utfyllingsområde vist på plankart