Statens vegvesen Steinkjer

21. november i år kan Statens vegvesen ta i bruk et så å si splitter nytt bygg i Steinkjer, etter at Statsbygg som eier bygget har gjennomført en omfattende rehabilitering av de eksisterende lokalene, samt satt opp et nytt tilbygg. Voll Arkitekter har de siste to årene jobbet tett sammen med Hent og Statsbygg for å nå dette målet.

Dere kan lese mer om prosjektet i Byggeindustrien nr 18, eller på Byggindustrien sine hjemmesider http://www.bygg.no/article/1293876