Trondheim Kommune, oppstart av reguleringsarbeid. Aasta Hansteens veg 15-17, Gnr/bnr: 13/152 og 57/225

Det varsles herved om at overnevnte område planlegges regulert med sikte på å bygge ut en ny flermannsbolig på Aasta Hanssteens veg 17. Nr. 15 er tatt med i planområdet da det kan bli justering av tomtegrensen mellom de to eiendommer.

Opplysninger om planarbeidet  fås ved henvendelse til Voll Arkitekter v/Rasmus Bolvig Hansen

rasmus.bolvig@vollark.no,  tlf: 73 87 38 09

Innspill til planarbeidet sendes:
Voll Arkitekter, Verftsgt. 4, 7042 Trondheim eller firmapost@vollark.no senest den 3/6 2016

Kommunen har i brev av 19/11 2015 avgjort at saken ikke faller inn under forskrift om konsekvensutredning.
Voll Arkitekter, 13/5 2016

Planområde

Planområde

 

 

Plan 1 med omgivelser. Skisse

Plan 1 med omgivelser. Skisse

 

Østfasade

Østfasade