TRONDHEIM KOMMUNE – Detaljregulering av Odd Husbys veg, Anders Wigens veg gnr/bnr 103/850, 103/294, 104/1692, 104/7 m.fl.

Det varsles herved om endret planområde. Et areal tilhørende gnr/bnr 103/2 og et areal vest på eiendommen med gnr/bnr 103/850 planlegges regulert til offentlig turveg mellom Nordahl Griegs veg og Odd Husbys veg. Arealet tilhørende gnr/bnr 103/2 vil bli en del av planen.

Deler av naboeiendommer og areal for infrastruktur er tatt ut av planen i forhold til varsel om planoppstart nå som atkomstforhold og trafikk er utredet nærmere.

 

For ytterligere opplysninger om planarbeidet vises til Voll Arkitekter AS v/ Gunilla Eriksson, Verftsgata 4, 7014 Trondheim, firmapost@vollark.no, tlf. 73 87 38 00.

Innspill til planarbeidet sendes Voll Arkitekter AS, Verftsgata 4, 7014 Trondheim eller firmapost@vollark.no innen 01.11.2017.