Trondheim Kommune: Kunngjøring om oppstart av privat reguleringsplanarbeid, Øystein Møylas veg 19, 21 og 23 og Sorgenfriveien 10

Det varsles herved om at deler av reguleringsplanen “r0374, r1138 og r1138h planlegges omregulert slik at eiendommer regulert til eneboliger kan benyttes til leilighetsbygg samt næring alternativt tjenesteyting på bakkeplan mot Sorgenfriveien.

Det er sannsynlig planområdet vil reduseres mot Sorgenfriveien og langs Øystein Møylas veg innen sluttbehandling av reguleringsplanen.

Henvendelse til:
Voll Arkitekter AS v/ Gunilla Eriksson, Verftsgata 4,
7014 Trondheim, tlf. 73 87 38 29.

Innspill til planarbeidet sendes Voll Arkitekter, Verftsgata 4,
7042 Trondheim eller gunilla.eriksson@vollark.no innen 8/8 2016.