Trondheim Kommune: Det varsles herved om endrede byggehøyder i planforslaget for “r0114 Heimdal tettsted vest for Heimdalsvegen”

Det varsles herved om endrede byggehøyder i planforslaget for “r0114 Heimdal tettsted vest for Heimdalsvegen”. Det planlegges leilighetsbygg i 4 etasjer mot Kirkeringen og leilighetsbygg i 6 etajser pluss sokkel/kjeller mot Heimdalsvegen

 

Opplysninger om planarbeidet fås ved henvendelse til:

Voll Arkitekter AS v/ Gunilla Eriksson, Verftsgata 4,

7014 Trondheim, tlf. 73 87 38 29.

 

Innspill til planarbeidet sendes Voll Arkitekter, Verftsgata 4, 7042 Trondheim eller gunilla.eriksson@vollark.no innen 02/2 2017.