Utvidelse av planområde r20180049; Røsslyngvegen 1 og 3, Eiendom GNR/BNR (21/59 og 21/60)

Det varsles herved om utvidelse av planområdet for ovennevnte plan. Grunnen til planutvidelsen er at adkomst til de nye boligene planlegges i Barlindvegen og den del av vegen som trengs som adkomst foreslås å bli felles for eksisterende og nye boliger.

Plankonsulent er Voll Arkitekter på vegne av forslagsstiller Puls Eiendom AS.

Innspill til planarbeidet sendes Voll Arkitekter AS på epost: firmapost@vollark.no eller per brev til: Voll Arkitekter, Verftsgata 4, 7042 Trondheim, innen 11 desember 2020. Vi kan også kontaktes på telefon: 73 87 38 0