utvidelse av planområdet for igangsatt arbeid med omregulering av eiendommen Innherredsveien 103, gnr/bnr 9/551 m.fl.

Det varsles herved om at planen vil utvides med eiendommen gnr/bnr 9/207. Viser til politisk vedtak sak nr 37/18. Denne eiendommen må ses på sammen med Innherredsveien 103 for en god fremtidig utvikling av området.

Innspill til planarbeidet sendes Voll Arkitekter, Verftsgata 4, 7042 Trondheim eller firmapost@vollark.no
innen onsdag den 29/8 2018.

Ev. spørsmål kan rettes  til Rasmus Bolvig Hansen

D: +47 73 87 38 09  M: +47 41 29 09 47

rasmus.bolvig@vollark.no

 

Vedlegg:

3_01 Planavgrensing_28.06.2018

3_02 Situasjonsplan_14.06.2018

3_04 Snitt og gateoppriss_14.06.2018

3_07 Sol skyggediagram 2018.06.29

3_08 3D illustrasjoner_14.06.2018