Voll Arkitekter holder foredrag på Build in Wood 2018

Voll Arkitekter med partner Øystein Elgsaas, skal holde innlegg i årets Build in Wood i København 30. mai.

Innlegget omhandler Mjøstårnet, verdens høyeste trehus og vår designprosess rundt dette bygget.

«Mjøstårnet er vårt første bygg hvor vi virkelig utnytter treets egenskaper til det fulle som konstruksjonsmateriale. Vi synes det er spennende å se at bygging med tre har fått en ny renessanse, i lys av de senere års erfaringer med treets miljøgunstige utslag på klimagassutslipp. Vi er stolte av å kunne være med på å utvikle trearkitekturen til nye høyder. Vi håper at vi ved å dele våre erfaringer med bygging i tre, kan være med på å inspirere andre til å gjøre det samme. Vi har alle et overordnet ansvar i å velge miljøvennlig løsninger når det er mulig.»

Program: Build in Wood 2018 København