Welsh School of Architecture på studietur til Mjøstårnet

Torsdag 28.mars var arkitektstudenter fra arkitektskolen i Cardiff på besøk. I den forbindelse holdt vi et Skype møte, hvor vi svarte på studentenes og lærernes spørsmål angående konstruksjon og design av Mjøstårnet.