I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 varsels det om oppstart av reguleringsplanarbeid. Formålet er å utarbeide en reguleringsplan som legger til rette for utbygging av et «høyhus» med kombinerte formål og tilhørende parkering og grøntstruktur med gang- og sykkelvei. Tiltaket skal inneholde pasienthotell/hotell,...

Det er fullt trykk på byggeplass og man begynner virkelig å få inntrykk av hvordan bygget vil bli seende ut.  Både teglstein på sokkel og fasadekassetter er på vei opp. Til sommeren er nok mesteparten av dette ferdigstilt. Kulvertforbindelse til St Olavs er opparbeidet....