Eiendomskonferansen 2023, er Midt-Norges største konferanse for næringseiendom og arrangeres av Næringsforeningen i Trondheimsregionen, Danske Bank og Norion Næringsmegling. Prisen for årets næringsbygg gikk til Holtermannsveien 2. Voll Arkitekter er stolte av å ha bistått med detaljprosjektering og oppfølging på byggeplass av dette flotte kontorbygget. Byggetrinn...