I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 varsels det om oppstart av reguleringsarbeid for område nevnte over. Hensikten med planen er å tilrettelegge for fritidsleiligheter og tilpasses sentrumsreguleringen i kommuneplanens arealdel. Parkering løses i kjeller og noe på grunn. Det er avholdt oppstartsmøte med Ringsaker kommune...