The Counsil on Tall Buildings and Urban Habitat (CTBUH) har verifisert ferdigstillelsen av Mjøstårnet og bekreftet byggets status som verdens høyeste trehus med sine 85,4 meter.   Denne nyheten faller sammen med endringene av CTBUH sine høydekriterier, (de offisielle retningslinjene som høye bygninger måles etter) til nå...

Mjøstårnet - verdens høyeste trebygg - offisielt åpnet. Det flotte trebygget ble offisielt åpnet 15.03.19. Voll Arkitekter gratulerer byggherre AB Invest (Arthur og Anders Buchardt), Hoteldriver Frich’s, Ringsaker kommune, kontorleierakere og beboere med innflyttingen. Voll Arkitekter takker alle deltagere i prosjektet for det gode samarbeidet.   ...

Innvendige arbeider er godt i gang og mobilkranen er ferdig med sine oppgaver. Byggingen av Ranheimsvegen 9 ligger med andre ord i rute for ferdigstillelse høsten  2019 ...