Det er tidligere (den 25/5 2015) varslet planoppstart for et mindre planområde. Tidligere varslet planområde omfattet ikke Flatavegen og gang-/ skykkelveg til Døli Skole. Utvidelsen av planområdet gjør at parter, som kan være berørt av planutvidelsen må varsles – derfor innestående oppstartsvarsel.   Noen av de, som mottok...