Illustrasjon-sett-mot-sørøst-med-kulur-og-badeanlegg-samt-nybygg-hotell